Cel i podstawa przetwarzania

ProsteHistorie

Twoje dane możemy wykorzystać do celów:

1. Udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie z wykorzystaniem formularza kontaktowego.
Jeśli skontaktujesz się z nami z jego wykorzystaniem, będziemy przetwarzać Twoje dane celem udzielenia Ci odpowiedzi lub nadania sprawie biegu, jeżeli zwrócisz się do nas z jakimś wnioskiem. W tym wypadku podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony cel jakim jest prowadzenie korespondencji i odpowiadanie na zadane nam pytania (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

2. Przeprowadzenia konkursu.
Jeżeli zechcesz wziąć udział w jednym z organizowanych przez nas konkursów Twoje dane będą przetwarzane celem jego przeprowadzenia w tym przekazania nagród, a także ewentualnego rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Podstawą prawną przetwarzania w takim wypadku będzie Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), którą wyrażasz poprzez wykonanie zadania konkursowego i jego przekazanie we wskazany przez nas sposób. Zgodę możesz wycofać w każdym czasie w każdej formie, jednakże nie wpłynie to na zgodność przetwarzania którego dokonano przed jej wycofaniem. W przypadku gdy konieczne będzie rozliczenie nagrody z Urzędem Skarbowym Twoje dane będzie przetwarzać z uwagi na konieczność wykonania obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).