Prawa które mi przysługują i zasady podawania danych

ProsteHistorie

Każdemu przysługuje prawo:

  • Prawo dostępu – prawo do zażądania kopii posiadanych przez nas informacji dotyczących Twojej osoby;
  • Prawo do sprostowania – prawo do poprawiania nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które są w naszym posiadaniu a dotyczących Twojej osoby;
  • Prawo do bycia zapomnianym – w pewnych okolicznościach można złożyć wniosek o usunięcie przechowywanych przez nas danych;
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadku spełnienia określonych warunków prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • Prawo do przenoszenia – prawo do przekazania Twoich danych, będących w naszym posiadaniu do innej organizacji;
  • Prawo do sprzeciwu – prawo sprzeciwiania się niektórym rodzajom przetwarzania, takim jak na przykład marketing bezpośredni;
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu ds. ochrony danych osobowych.

Dane w każdym przypadku podajesz dobrowolnie.

Jeżeli zechcesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych lub wnieść sprzeciw twoje dane będą nam także potrzebne, abyśmy mogli precyzyjnie ustalić czyje dane będziemy obowiązani usunąć. Nie będziemy jednak prosić o więcej danych niż podczas ich pobierania. W tym zakresie także podajesz dane dobrowolnie, jednakże ich niepodanie uniemożliwi nam spełnienie Twojej prośby, jeżeli nie będziemy w stanie poprawnie zweryfikować Twojej tożsamości.