Skip to main content

POLITYKA PRYWATNOŚCI IGLOTEX S.A.

 

W ramach niniejszej polityki prywatności przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”). IGLOTEX przetwarza dane osobowe w różnych celach, zaś szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo poniżej.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest IGLOTEX Sp. z o.o. z siedzibą w Skórczu (83-220, ul. Leśna 2), KRS 0000287105 („IGLOTEX” lub „Administrator”). IGLOTEX wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod rodo@iglotex.com.pl.

Poniżej przedstawiamy cele oraz podstawy prawne, a także okres przechowywania danych, w odniesieniu do różnych kategorii osób, których dane przetwarzamy.

A. Uczestnicy konkursów

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

1. wypełnienie obowiązków organizatora konkursu, w tym obsługa zgłoszeń, informowanie o wynikach i wyłanianie zwycięzców oraz przyznawanie i wysyłanie nagród konkursowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

2. realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności księgowych oraz podatkowych, dotyczących wygranych w konkursie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

3. cele wskazane w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

4. ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, co stanowi realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania danych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, czyli realizacji i organizacji konkursu, a po jego zakończeniu – przez okres przedawnienia roszczeń. Gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane będą przetwarzane do momentu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu. Gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.

B. Osoby kontaktujące się za pomocą formularza zamieszczonego na prostehistorie.com.pl/kontakt/

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

1. udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

2. cele wskazane w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Okres przechowywania danych:

Co do zasady dane będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od udzielenia odpowiedzi na pytanie. Gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane będą przetwarzane do momentu zgłoszenia uzasadnionego/skutecznego sprzeciwu. Gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.

C. Osoby odwiedzające profile IGLOTEX w social mediach

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

1. promocja działalności IGLOTEX, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

2. prowadzenie bieżącej korespondencji przy wykorzystaniu narzędzi dostarczonych przez portal społecznościowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania danych:

Dane będą przetwarzane przez czas prowadzenia profilu w social mediach lub do czasu wniesienia skutecznego/uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

D. Przetwarzanie danych użytkowników strony prostehistorie.com.pl, pochodzących z cookies

Definicja i sposób działania plików cookies

Podczas korzystania ze strony prostehistorie.com.pl, serwer i oprogramowanie mogą korzystać z tzw. plików cookies. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane na komputerze użytkownika. W określonych sytuacjach mogą one stanowić dane osobowe, tj. informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Są one wykorzystywane m.in. do automatycznego rozpoznawania danego użytkownika przez serwer, dzięki czemu istnieje m.in. możliwość dostosowywania oferty do preferencji użytkownika czy ułatwienia korzystania ze strony prostehistorie.com.pl.

Strona prostehistorie.com.pl wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies (raport z cookiebot.com na dzień 03.06.2022 r.):

NAZWA PLIKU CEL STOSOWANIA OKRES PRZETWARZANIA
Niezbędne pliki cookie
_grecaptcha Ten plik cookie służy do rozróżniania ludzi i botów. Jest to przydatne aby móc sporządzać aktualne raporty na temat korzystania ze strony internetowej. stały
_GRECAPTCHA Ten plik cookie służy do rozróżniania ludzi i botów. Jest to przydatne aby móc sporządzać aktualne raporty na temat korzystania ze strony internetowej.

Dostawca: google.com

180 dni
rc::a Ten plik cookie służy do rozróżniania ludzi i botów. Jest to korzystne dla strony internetowej, aby móc sporządzać aktualne raporty na temat korzystania z jej strony internetowej.

Dostawca: google.com

stały
rc::b Ten plik cookie służy do rozróżniania ludzi i botów.

Dostawca: google.com

sesja
rc::c Ten plik cookie służy do rozróżniania ludzi i botów.

Dostawca: google.com

sesja
rc::d-15# Ten plik cookie służy do rozróżniania ludzi i botów.

Dostawca: google.com

stały
wc_cart_hash_# Plik w trakcie klasyfikowania. stały
wc_fragments_# Plik w trakcie klasyfikowania. sesja
Statystyczne/analityczne pliki cookie
_ga Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej. 2 lata
_gat Używany przez Google Analytics do ograniczania szybkości żądań 1 dzień
_gid Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej. 1 dzień
Marketingowe pliki cookie
ads/ga-audiences Wykorzystywane przez Google AdWords do ponownego angażowania użytkowników, którzy prawdopodobnie dokonują konwersji na klientów, na podstawie zachowań użytkowników online w różnych witrynach.

Dostawca: google.com

sesja

Wyłączenie możliwości korzystania z plików cookie

Domyślne ustawienia przeglądarki w większości przypadków umożliwiają zapisywanie plików cookies. W przypadku braku zgody na korzystanie z plików cookies użytkownik musi samodzielnie dokonać zmiany ustawień / preferencji przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookies na urządzeniu Klienta lub na każdorazowym informowaniu użytkownika o zapisaniu danego pliku na urządzeniu. Istnieje również możliwość każdorazowego usunięcia plików cookies z urządzenia po zakończeniu wizyty na prostehistorie.com.pl. Szczegółowe możliwości i sposoby wyłączenia obsługi plików cookies różnią się w zależności od systemu operacyjnego urządzenia i producenta przeglądarki internetowej i są zwykle dostępne są w sekcji „Pomoc” danej przeglądarki internetowej.

Cel przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

1. marketing własnych produktów i usług, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

2. inne cele wskazane w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

3. realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności Prawa telekomunikacyjnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

4. cele statystyczne i analityczne związane z korzystaniem przez użytkownika ze strony com.pl, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania danych:

Państwa dane osobowe pozyskane z plików cookie będą przechowywane przez czas wskazany wyżej przy poszczególnych plikach cookie, do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Informacje na temat zasad przetwarzania danych z cookies przez podmioty trzecie

Informacje na temat tego, w jaki sposób dostawcy zewnętrzni przetwarzają dane pochodzące z plików cookie, znajdą Państwo na:

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl (Google).

 

ODBIORCY DANYCH

W zależności od celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, IGLOTEX może je ujawniać następującym podmiotom:

1. podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych, podwykonawcom,

2. podmiotom świadczącym usługi księgowe, windykacyjne lub prawne – w zakresie niezbędnym do zapewnienia realizacji obowiązków prawnych lub ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,

3. użytkownikom strony internetowej, mediów społecznościowych lub innej publiczności – w przypadku ważnej podstawy prawnej do upublicznienia danych,

4. firmom utylizującym lub archiwizującym dokumenty i inne nośniki – w zakresie, w jakim dane przechowywane są w wersji papierowej lub na tych nośnikach,

5. bankom oraz pozostałym instytucjom finansowym i płatniczym – w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

6. firmom prowadzącym działania marketingowe.

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do:

1. dostępu do swoich danych osobowych,

2. sprostowania swoich danych osobowych,

3. usunięcia swoich danych osobowych,

4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją),

6. przenoszenia swoich danych osobowych.

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą, dostępnych jest w treści art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

Nadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

 

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji powodującej skutki prawne lub podobnie istotny wpływ.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza Polityka może być okresowo modyfikowana. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach IGLOTEX dotyczących przetwarzania danych osobowych. Istotne zmiany w Polityce będą sygnalizowane za pomocą dobrze widocznych komunikatów umieszczonych na prostehistorie.com.pl lub dodatkowo innymi kanałami.

 

Kliknij tu aby zmienić swoje ustawienia cookies na witrynie.